login: demopl

hasło: demopl

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 340.

Jeżeli firma zmuszona jest do raportowania zarówno w walucie bazowej oraz w walucie funkcjonalnej, należy przeliczyć transakcje. Program działa na poziomie szczegółowych zapisów księgowych, ale pozwala używać pojedynczego kursu walutowego dla całego miesiąca.

Program czyta zapisy z księgi AA i przelicza je do księgi funkcjonalnej. Konwersja powinna zmienić walutę transakcji na walutę przypisaną do księgi funkcjonalnej. Jeżeli oryginalnie zapis księgowy jest w walucie księgi funkcjonalnej, to jego wartość nie będzie przeliczana z księgi AA, ale zostanie pobrana bezpośrednio z księgi CA.

Alokowanie transakcji wynikowych pomiędzy okresami - 3.000 EUR

Typowym zjawiskiem w firmach jest pojawianie się różnicy pomiędzy datą ujęcia w księgach a okresem, którego jakaś transakcja wynikowa dotyczy. Powodem może być wcześniejsze wystawienie faktur sprzedaży. To samo zjawisko może wystąpić w zakupach. W takich sytuacjach zapis z konta wynikowego musi być zawieszony na koncie przejściowym i zawrócony na konto źródłowe w odpowiednim okresie finansowym. Transakcje, które wymagaja takiego traktowania muszą być oznaczone podksięgą typu X, gdzie wartość podksięgi oznacza ilość okresów przesunięcia.

 - Alokowanie transakcji wynikowych pomiędzy okresami - dokumentacja

Zobacz więcej...

Automatyczne rozliczanie kosztów w czasie - 2.000 EUR

Celem modyfikacji jest ułatwienie procesu księgowania i rozliczania kosztów w czasie. Modyfikacja dotyczy kosztów, które firma ponosi i które musi rozłożyć na zadaną ilość okresów księgowych, a więc rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Innymi słowy mowa o wydatkach, które dotyczą więcej niż jednego okresu księgowego i dlatego jednolity ułamek kosztu musi być ujęty również w więcej niż jednym okresie. Program umożliwia rozłożenie kosztów na zadaną ilość okresów tuż po zaksięgowaniu oryginalnego dokumentu związanego z tym wydatkiem.

Program ten wypełnia funkcjonalną lukę, która w tym obszarze występuje w JD Edwards.

 - Automatyczne rozliczanie kosztów w czasie

 

Zobacz więcej...

Deklaracje i zestawienia dla JDE E1 - 2800 EUR

Declaration and Statement Module jest stworzoną przez JDExperts aplikacją pozwalającą na tworzenie dowolnych deklaracji wymaganych przez instytucje publiczne oraz zestawień przygotowywanych na potrzeby kadry zarządzającej. Oferowany produkt jest elastyczny i parametryzowalny w porównaniu do innych produktów dostępnych  na rynku. Wszelkie deklaracje lub zestawienia mogą być tworzone przez użytkowników końcowych systemu w bardzo prostej webowej formatce.

Prezentacją dokumentu może być formatka przygotowana w MS Excel lub MS Word, bądź też z wykorzystaniem rewelacyjnych możliwości produktu ORACLE BI Publisher.

Declaration and statement module - dokumentacja

Zobacz więcej...

Dokumenty środków trwałych - 2.000 EUR

Standardowa funkcjonalność systemu JD Edwards nie pokrywa możliwości drukowania dokumentów środków trwałych. Element ten nie znalazł się nawet w ramach standardowej polskiej lokalizacji systemu, gdyż drukowanie dokumentów środków trwałych jest raczej ogólnie przyjętą praktyką niż obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Wśród dokumentów środków trwałych wyróżnia się:

 • OT – nowe nabycie/oddanie do użytku środka trwałego
 • OT+ – zwiększenie wartości początkowej środka trwałego
 • LT  – likwidacja/wycofanie z eksploatacji
 • LT- – zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego

Rozwiązanie obejmuje ponadto aplikację interaktywną, która służy do przeglądania i ponownego wydruku dokumentów ŚT.

  - Dokumenty Środków Trwałych

Zobacz więcej...

FASTR for E1 - 5.000 EUR

The tool is similar to FASTR and WORLDWriter (on AS400) but it is more flexible and offers more option. The main purpose is to allow a user to create custom report that reads any data from any tables in JDE and presents it in a nice and usable form.

 

 FASTR for E1 documentation

The main features are described below:

 

 • Unlimited number of user defined rows
 • Possibility to define rows manually or on the fly by a SQL statement (for example show 1 row per each revenue account in Account Master), possibility to define a sequencing of the lines
 • Unlimited number of user defined columns
 • Cell override support (on a specific line and for a specific column a different calculation may be defined)
 • reusable selections and sequencings (one definition of data selection can be reused by several reports)
 • support for Periodbalance, YTDbalance and other special functions related to Account Balances
 • each cell on the result PDF is calculated using a formula that uses setup of a row and a column with possible cell override, it may have type of string/number/date, it may have a special background color
 • formulas support several functions such as IF (excel like), UDC (to read UDC description), NAME (to get current user's name), PN/FY/FROM/THRU (to get the period for which the report was run), TRANS (to translate a value) and more, it is also possible to refer values of any other rows / columns / cells
 • possibility to export the calculated data from JDE to excel/word/Internet explorer including the proper formatting and colors of the fields
 • performance optimization - the calculation is done in C function that was optimized for performance
 • online or UBE calculation - user can calculate the report interactively or using a UBE (useful for more difficult and large reports)
 • possibility to define user rights to read / update / execute the defined reports (by groups or by reports)
 • reports/selections/sequencings may belong to groups (for example Finance / Assets / Invoices / Taxes etc.), the user rights may be also defined for the groups
 • one report may be presented in several languages (all hardcoded texts can be translated)
 • user defined constants (may be defined for each run of a report to influence the results)
 • formatting of the calculated values has several advanced features such as rounding / presenting in thousands / padding with blanks or zeros / formatting of dates and more


A small example of just a few lines of demo data:

The red row and green column are calculated from other cells, the purple field has a cell override with a constant value.

 

 

 

Zobacz więcej...

Interfejs do automatycznych płatności w zobowiązaniach - 2.000 EUR

Trzy nowe programy do przetwarzania płatności automatycznych w formatach: Elixir, Multicash i CitiBank. Progamy te zostały zaprojektowane, by zastąpić standardowy program wykorzystywany w procesie obsługi Grup Kontroli Zapłat. Wszystkie programy tworzą pliki tekstowe, które można zaimportować do systemów bankowych.

Zobacz więcej...

JD Edwards EnterpriseOne

Elastyczność - to najważniejsza cecha odróżniająca system JD Edwards od innych rozwiązań dostępnych na rynku.

Modułowa budowa systemu - system JD Edwards składa się z ponad 70 modułów pogrupowanych w obszary takie jak, finanse, zakupy, sprzedaż, utrzymanie ruchu, zarządzanie projektami, zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,
Dostępny kod źródłowy
-
JD Edwards nie tylko pozwala na tworzenia własnych programów i modyfikacji już istniejących ale w odróżnieniu od innych poroduktów, posiada łatwe w obsłudze wbudowane narzędzia do ich tworzenia - nie jest wymagana znajomość żadnych specyficznych języków programowania oraz wykupowanie prawa dostępu do kolejnych warstw systemu.
Otwarta baza danych - dostęp do danych z bazy jest nieogranicziny
Skalowalność -  największa instalacja na świecie obsługujeponad 25.000 użytkowników - najmniejsza instalacja w Polsce obsługuje 5 użytkowników.
Różnorodność platform technologicznych - JD Edwards dzięki oddzieleniu warstwy funkcjonalnej od wartwy technologicznej (tzw. Tools'y) jest niezależny od wersji systemów operacyjnych, wersji baz danych i platform serwerowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownicy wersji systemu pochodzącej np. z 2003 roku nie mają najmniejszych problemów aby wykorzystać na przykład najnowsze dostępne wersje baz danych lub systemów operacyjnych.
Modele cennikowe - obecnie dostępne są 3 modele cennikowe pozwalające na dopasowanie licencji do potrzeb klienta. Cennik Component dostępny jest na stronach producenta - firmy Oracle. Zakup licencji u Certyfikowanego Partnera pozwoli na optymalizację ceny zakupu
Nieograniczone w czasie wsparcie techniczne producenta -
firma ORACLE gwarantuje klientom płacącym coroczną opłatę z tytułu asysty technicznej i konserwacji, nieograniczone w czasie wsparcie techniczne dla oferowanych produktów aplikacyjnych (JD Edwards jest takim produktem). Oznacza to, że tak długo jak klient będzie opłacać tzw. maintenace, tak długo może liczyć na wsparcie ze strony Oracle.


JD Edwards jest systemem klasy ERP (Enterprise Resource Planning) składający się z ponad 70 modułów pogrupowanych w obszary:

Analityka (Analytics)
Gospodarka remontowa (Capital Asset Management)
CRM Customer Relationship Management
Zarządzanie Finansami (Financial Management)
Produkcja artykułów spożywczych (Food and Beverage Producers)
Kadry i Płace (Human Capital Management (HCM))
Produkcja (Manufacturing)
Zarządzanie sprzedażą (Order Management)
Zarządzanie Projektami (Project Management)
Zarządzanie nieruchomościami i budownictwem mieszkaniowym (Real Estate and Home Construction)
Planowanie Łańcucha Dostaw (Supply Chain Planning)
Zarządzanie zapasami - Logistyka (Supply Chain Execution (Logistics))
Zarządzanie zakupami (Supply Management (Procurement))
Technologia (Tools and Technology)

Historia JD Edwards
1977 - W Denver powstała firma JD Edwards założona przez:
J
acka Thompsona
Dan Gregory
Ed McVaney
W tym samym czasie powstawały inne znane firmy z sektora IT ( '78 Oracle, '76 SAP).
1984 -  Powstaje wersja JD Edwards World przeznaczona na platformę IBM AS/400 - wersja "znakowa" 5250. Linia produktowa World jest nadal rozwijana przez Oracle przy współpracy z IBM. Obecna wersja nosi oznaczenie A9.1, a najpopularniejsza wersja World'a, szeroko używana również w  Polsce, to A7.3
1995 - Powstaje wersja JD Edwards OneWorld (B.7.3.3.1). Jest to wersja "okienkowa"
2001 - Przejęcie przez JD Edwards kanadyjskiej firmy Numetrix producenta aplikacji klasy APS  (Advanced Planning and Schedulling)
2003 - przejęcie JD Edwards przez firmę PeopleSoft i zniama nazwy produktu z OneWorld na EnterpriseOne
2005 - Oracle przejmuje PeopleSoft
2006 - 30 lecie JD Edwards
2008.09 - wersja EnterpriseOne 9.0

JD Edwards EnterpriseOne - broszura informacyjna (eng)
JD Edwards EnterpriseOne - broszura informacyjna (pol)
JD Edwards EnterpriseOne wersja 8.12 - prezentacja nowych modułów
Produkcja artykułów spożywczych
JD Edwards EnterpriseOne - Fnancials dasboard Overview

Zobacz więcej...

JPK (SAFT, UCF) - 8.500 EUR
Korekta wsadowego przetwarzania wpłat od klientów - 2.000 EUR

Standardowa obsługa wsadowych wpłat od klientów w JD Edwards ma dwa główne ograniczenia, których dotyka niniejsza modyfikacja. Pierwsze z nich dotyczy tego, że JD Edwards nie wykonuje połączenia ujemnej wpłaty z fakturami na ujemne kwoty. Dodatkowo jeżeli wpłata jest dodatnia, ale dotyczy faktury z wieloma liniami na plus i minus, to system traktuje je jak nadpłaty.

Powyższe scenariusze mogą wystąpić, jeżeli źródłem informacji o wsadowych zapłatach jest poza JD Edwards.

Zobacz więcej...

Masowy przedruk faktur - 1.000 EUR

Rozwiązanie pozwala na ponowne wydrukowanie wielu faktur sprzedaży w jednym podejściu tak, jakby użytkownik ręcznie wybrał wszystkie żądane faktury z poziomu programu znajdującego w ramach polskiej lokalizacji.
Zobacz więcej...

Polska lokalizacja dla JD Edwards World - 2.500 EUR

Pakiet programów i raportów lokalizacyjnych dostosowuje wersję World systemu JD Edwards do polskich przepisów prawnych. Wykorzystanie ich ułatwia codzienną pracę z systemem.

Polska  lokalizacja JD Edwards World - dokumentacja (PDF)

Zobacz więcej...

Polskie faktury dla JD Edwards - 3.000 EUR

Pakiet polskich faktur sla systemu JD Edwards jest rozszerzeniem standardowej funkcjonalności. Standadowo ORACLE dostarcza pełen pakiet wymaganych faktur, jednak polscy użytkownicy systemu oczekują bardzo często dodatkowych funkcjonalności szczegółnie w zakresie wydruku faktur. Parametryzacja standardowej polskiej lokalizacji JD Edwards jest koniecznado wykorzystania oferowanego pakietu faktur. Oferowany produkt nie modyfikuje standardowych obiektów. 

  - Polskie faktury dla JD Edwards

 

Zobacz więcej...

Porządkowanie salda księgi CA - 2.000 EUR

Jeżeli na koncie wprowdzane są zapisy w różnych walutach, to może się okazać, że w księdze CA pozostanie saldo. To saldo może być elementem nie pożądanym. W takiej sytuacji program wykona techniczne zapisy dziennika przenosząc saldo z księgi CA na inne konto bez jakiejkolwiek zmiany salda w księdze AA.

Zobacz więcej...

Raport płatności zobowiązań - 2.000 EUR

Celem raportu jest prezentacja informacji o płatnościach w zobowiązaniach. Kwoty płatności muszą być proporcjonalnie rozliczone na konta, na które płacona faktura została zaksięgowana. Oznacza to tylko część dekretacyjną faktury. Konto zobowiązań ani konto podatku VAT nie są brane pod uwagę.

Program może być szczególnie użyteczny przy rozliczaniu płatności inwestycyjnych.

Wynikiem działania raportu jest plik CSV, który może być przetwarzany w programie MS Excel.

Zobacz więcej...

Tworzenie zapisów z przeliczeniem do waluty - 2.000 EUR

Jeżeli firma zmuszona jest do raportowania zarówno w walucie bazowej oraz w walucie funkcjonalnej, należy przeliczyć transakcje. Program działa na poziomie szczegółowych zapisów księgowych, ale pozwala używać pojedynczego kursu walutowego dla całego miesiąca.

Program czyta zapisy z księgi AA i przelicza je do księgi funkcjonalnej. Konwersja powinna zmienić walutę transakcji na walutę przypisaną do księgi funkcjonalnej. Jeżeli oryginalnie zapis księgowy jest w walucie księgi funkcjonalnej, to jego wartość nie będzie przeliczana z księgi AA, ale zostanie pobrana bezpośrednio z księgi CA.

Zobacz więcej...

Uzupełnienie nagłówka dokumentów prawnych dla importowanych do systemu faktur sprzedaży - 2.000 EUR

Istnieją procesy biznesowe, które zakładają wystawianie faktur sprzedażowych poza systeme JD Edwards. Dokumenty te można zaimportować jako proste transakcje należności poprzez zbiory Z-File. Pojawia się jednak problem polskiej lokalizacji systemu. Rejestr sprzedaży nie pokaże żadnych danych, jeżeli proces wydruku faktur nie zostanie zrealizowany w ramach systemu. By uniknąć problemów z rejestrem VAT należy wypełnić zbiór nagłówków dokumentów prawnych, do czego służy właśnie niniejsze rozwiązanie.

Zobacz więcej...

Wycena bilansowa w księdze funkcjonalnej - 2.000 EUR

Program ten jest drugim krokiem po zbudowaniu transakcji w księdze funkcjonalnej. Jest on używany, by wykonać wycenę bilansową na koniec okresu w księdze funkcjonalnej. Jeżeli jakiekolwiek niezrealizowane różnice kursowe zostaną znalezione, to program stworzy dla nich zapisy dziennika w księdze funkcjonalnej.
Zobacz więcej...

Wycena rachunków walutowych metodą FIFO - 2.000 EUR

Program służy do wyceny rachunków walutowych metodą FIFO. Jest to kolejny produkt przygotowany przez firmę JDExperts wychodzący naprzeciw oczekiwaniom użytkowników systemu JD Edwards. Jego zastosowanie wydatnie obniża koszty związane z obsługą systemu i automatyzuje prace wykonywane do tej pory ręcznie w MS Excel.

Rozwiązanie, które zostało przygotowane pozwala na:

 • Skorygowanie złotówkowej wartości transakcji na rachunkach walutowych, poprzez doliczenie adekwatnej kwoty różnic kursowych w oparciu o metodę FIFO.
 • Pełną elastyczność naliczania różnic kursowych w przypadku, gdy na rachunku charakter salda zmienia się od wartości dodatniej do ujemnej (dla linii kredytowych) poprzez naliczanie różnic:
  • dla wypływów pieniężnych tylko, jeżeli saldo konta przed transakcją jest dodatnie i tylko do wysokości tego salda.
  • dla wpływów pieniężnych tylko, jeżeli saldo konta przed transakcją jest ujemne i tylko do wysokości tego salda.
 • Rozpoczęcie naliczania różnic kursowych metodą FIFO od dowolnego momentu poprzez uśrednienie kursu walutowego transakcji, których data księgowania jest bardzo odległa. Datę graniczną można samodzielnie zdefiniować.
 • Automatyczne tworzenie zapisów dziennika dla wyliczonych różnic kursowych w księdze głównej.
 • Szczegółowe księgowanie transakcji w księdze głównej w odniesieniu do każdego ruchu gotówki, który wygenerował różnice kursowe.
 • Analizę wyliczonych wartości w oparciu o szczegółowy raport różnic kursowych.

 - Wycena rachunków walutowych metodą FIFO - dokumentacja

 - Wycena rachunków walutowych metoda FIFO - przykładowy raport

Zobacz więcej...

Zaawansowana edycja zbioru podatkowego - 2.000 EUR

Rozwiązanie zostało tak zaprojektowane, by umożliwić zmianę dat obowiązku VAT w zbiorze podatkowym oraz odpowiednio w zbiorze należności i/lub zobowiązań. Standardowa funkcjonalność nie obejmuje takich elementów, co wymusiło modyfikację. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych log zmian jest tworzony dla każdej linii w zbiorze podatkowym, która została zmieniona. Log przechowuje informację na temat poprzedniej wartości daty obowiązku podatkowego wraz z nazwą użytkownika osoby, która dokonała zmiana.

Program do zbiorczej zmiany daty obowiązku podatkowego pozwala na jednoczesną zmianę w wielu rekordach w zbiorze podatkowym. Program ten również zapisuje historię zmian w logu. Program używa dodatkowego zbioru kodów UDC do parametryzacji dodatkowych parametrów obszarów podatkowych wykorzystywanych przez program.

  - Zaawansowana edycja zbioru podatkowego

Zobacz więcej...

Zaawansowane zestawienie obrotów i sald - 2.000 EUR

Raport jest klasyczną wersją zestawienia obrotów i sald z dodanymi czterema rodzajami agregacji danych. Raport domyślnie może pokazywać szczegóły do poziomu podksięgi. Agregacje obejmują poziomy: kodu kategorii albo konta syntetycznego i analitycznego albo MPK i kodu kategorii albo MPK i konta syntetycznego i analitycznego. Raport może używać dowolnego kodu kategorii planu kont.

Wynikiem działania raportu jest plik CSV, który może być przetwarzany w programie MS Excel.

 Dokumentacja (PDF)

Zobacz więcej...

JDE Analyzer

First of all, it is important to understand that even servers with many CPUs and huge computing capacity and memory size may have performance issues. JDE allows up to hundreds of paralel users and each of them needs a little bit of server’s CPU as each user’s action has impact on database (reads or writes of records) which takes some time. Moreover, on each system there are hundreds of UBEs (reports) that need to be run daily to perform data manipulations etc. All these small requirements may result in heavy workload of local network and servers.

How to prevent performance issues caused by the development: Each developer should develop applications that both follow business requirements but are efficient. So the prevention is the best solution of the performance issues. However it very often happens that either developers are not experienced enough or they underestimate impact of their programs. In such a case their programs are inefficient, slow and may have serious impact on other processes as well. As a result the whole system is getting slower and an action is needed.

 How to make the system faster: To make the system faster, it is necessary to identify the biggest performance issues. At the beginning we may start with slow UBEs (reports) but the question is how to find out if a program can be faster?? We have two options – either we can ask a developer to review the program completely which may take from several hours to several days (for complicated programs) with doubtful results (because it is hard to say the impact of different pieces of logic). Or we can use a tool that will identify the performance problems for us. JdeAnalyzer uses the fact that EnterpriseOne can generate detail log („jdedebug.log“) with information about more or less any action that happens in any program (including all SQL statements, cache operations, function calls etc). Based on this file JdeAnalyzer can exactly calculate the CPU consumtion of all the business functions and SQL statements executed during the processing. Based on this information a developer can easily find the place(s) in the code with highest impact on performance and suggest/perform improvement.

What kind of performance issues are the most typical:

 1. missing index for an SQL statement
 2. incorrectly built SQL statement (especially in case of joins, wrong combination of selection and sequencing etc.)
 3. executing the same function or SQL too many times with the same parameters (typically fetching from UDC)
 4. incorrect program looping (bug in logic that has no impact on results but on performance)
 5. generating records to work files that are not needed (usually a conceptual problem, the records are later deleted)
 6. selecting too many fields from the database
 7. updating the same record several times
 8. incorrect passing of parameters to a UBE or function (as a result it selects too many records to process)
 9. reprocessing the same records many times
 10. and many others

 What are other benefit of using JDE Analyzer:

 1. quality assurance, during analysis we often find logical problems as well
 2. pressure on better development (if developers know that their programs are analyzed, they develop more responsibly)
 3. verification of supplier abilities – a good JDE supplier provides good services with highly professional developers that don’t cause performance issues

How difficult is to use the tool: using the tool is simple however interpreting the results properly and suggesting the right improvements is a work for a very experienced developer with deep knowledge of SQL and databases and with excellent knowledge of EnterpriseOne.

 Please find attached example on how the result from my program looks like. It is not difficult to understand. In this simple example the main SQL statement took over 14 secs to return the first record which was almost 20% of the whole processing time. The biggest impact on performance was caused by function GetUDC that was called 3904 times (you may also see that this function reads from F0005D which took 15%). As a solution in this case we removed 3902 calls of GetUDC and called it only twice which made the whole report 2 times faster, then we optimized the main SQL statement so in the end the report was almost 3 times faster then before.

 

 

SQL STATEMENTS:
===============

SQL Statement: SELECT FROM CRPDTA/F0901 T0,CRPDTA/F0911 T1,CRPDTA/F0006 T
Calls: 1
Time:  14.61 sec    14.611 sec/call    19.8%
Recs: 1 fetched / 0 not found
From: _main_

SQL Statement: SELECT FROM CRPCTL/F0005D
Calls: 3904
Time:  11.32 sec     0.003 sec/call    15.3%
Recs: 1330 fetched / 2574 not found
From: GetUDC

SQL Statement: SELECT FROM CRPDTA/F0006D
Calls: 488
Time:   1.71 sec     0.004 sec/call     2.3%
Recs: 0 fetched / 488 not found
From: F0006DGetBusinessUnitTranslation

SQL Statement: SELECT FROM CRPDTA/F7611B
Calls: 240
Time:   3.49 sec     0.015 sec/call     4.7%
Recs: 204 fetched / 36 not found
From: _main_

SQL Statement: SELECT FROM CRPDTA/F4111
Calls: 36
Time:   1.64 sec     0.046 sec/call     2.2%
Recs: 36 fetched / 0 not found
From: _main_


FUNCTIONS:
==========

Function: GetUDC
Levels: 4-4
Calls: 3904
Time:  37.56 sec     0.010 sec/call    50.9%
Net:  37.56 sec     0.010 sec/call    50.9%

Function: CheckforAccountExistenceF0901
Levels: 4-4
Calls: 488
Time:   4.23 sec     0.009 sec/call     5.7%
Net:   4.23 sec     0.009 sec/call     5.7%

Function: F0006DGetBusinessUnitTranslation
Levels: 4-4
Calls: 488
Time:   3.30 sec     0.007 sec/call     4.5%
Net:   3.30 sec     0.007 sec/call     4.5%


Total processing time: 74 sec

 

Zobacz więcej...

JDE Extract

JDExtract is an external program that can read specifications of EnterpriseOne objects and export them to text files. Unlike standard ER print, this tool supports tables, views, data structures, data dictionary items and UDCs apart from reports and applications. The exported ERs contain more information than the standard ER print, for example the aliases of variables, used indexes of table I/O, object and data structure names for BSFN calls and much more.

 

 • The following list mentions what major types of information are exported for each object type:
 • TBLE - list of table columns incl. their data types, list of indexes, ERs
 • BSVW - list of tables, joins and columns
 • DSTR - list of variables with data types, I/O flags
 • PO DSTR - list of variables with data types, all comments
 • APPL - application properties, forms with properties, form controls with data types and properties, ERs
 • UBE - report properties, sections with properties, selections and sequencings, report variables and constants with properties, ERs
 • Version - main information about version, version overrides
 • DD - information about DD items
 • UDC - settings and all the values

 

The extract can be run by objects, OMW projects or other criteria. Not only the program exports the Event Rules but it can also identify several types of issues in the Event Rules, these are clearly marked in the code. Also user can define custom alerts using search strings.

 

                                                                             

Zobacz więcej...

JDE Rocket

JDE ROCKET provides several tools that are missing in Oracle EnterpriseOne installations. These tools significantly improve the performance of developers and allow to decrease the costs for implementation or upgrade.

Copy NER

In OMW (Object Management Workbench) a developer can copy many different types of objects but not NERs. Sometimes, this would be extremely useful but there is no workaround. JDE ROCKET provides a simple solution - just specify the source and the target object name and function name and the NER will be copied in a few seconds. As a target you may specify a brand new object name as well as existing NER - in such a case the tool will append the copied function into the object.

Copy APPL or UBE Event Rules to NER
Have you ever developed a complex logic in an application or a report and later realized that

the performance is not as good as expected
the same logic needs to be reused elsewhere
the logic in the standard object is overwritten by an applied ESU/ASU
There is an easy solution - transfer the logic to a NER. Specify the object name, the Event Rule with the starting and ending line number and the target NER. After copying the logic the work is almost done, you only need to remove the logic from the APPL or UBE, add the function call and review the variables in NER.

JDEDEBUG.LOG viewer
Do you need to browse the jdedebug.log file but having difficulties with its size or understanding the content? Try the integrated log viewer, which provides the following:

the content is available immediately after opening the file, you don't have to wait to get it open
important keywords are highlighted, the highligting is fully customizable
provides special information on BSFN calls (such as changes in DS parameters etc)

         

 

Zobacz więcej...

Happy Hours z JDE 2015 - Procurement, Supplier collaboration

Szanowni Użytkownicy systemu JD Edwards,

mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejną już konferencję użytkowników i sympatyków systemu JD Edwards.  Konferencja „HappyHours z JD Edwards” ma charakter prezentacji i warsztatów dotyczących zagadnień przedstawionych w agendzie poniżej. W tym roku głównym obszarem, na którym się skoncentrujemy to nowości związane z wersją JD Edwards 9.1 i nowymi Tools’ami 9.1.5, które zostały uznane za przełomowe pod względem poprawy ergonomii pracy w systemie. Ponadto zajmiemy się tematyką związaną z gospodarka zapasami (Inventory Management, Agreement Management) oraz zakupami (Buyer Workspace,  Supplier Self Service).

AGENDA

 • 10.00 – Otwarcie konferencji, omówienie agendy, co nowego w świecie JD Edwards.
 • 10.15 – Nowe Tools 9.1.5 – rewolucja w pracy z systemem JD Edwards - omówienie pulpitu managera na podstawie pulpitu CFO
 • 10.45 – Agreement Management – zarządzanie warunkami handlowymi z dostawcami i odbiorcami
 • 11.30 – Coffee break
 • 11.45 – Segmented Items – omówienie funkcjonalności modułu Inventory Management
 • 12.15 – Kontrola budżetowa w zakupach (magazynowych i niemagazynowych)
 • 13.00 – lunch
 • 13.45 – Suppliers Self Service i Buyer Workspace (moduły umożliwiające współpracę dostawców z kupcami za pomocą JD Edwards)
 • 14.30 – Nowe rozwiązania JDExperts dla JD Edwards
 • 15.00 – Pytania i odpowiedzi
 • 15.30 – Zamknięcie konferencj

W trakcie prezentacji części logistycznych będzie możliwość omówienia Polskiej Lokalizacja systemu (czyli dostosowania systemu JD Edwards do polskich przepisów prawnych) dostarczanej przez ORACLE - jest to przedmiot największego zainteresowania nowych użytkowników systemu w Polsce.

ORAGANIZACJA

Warsztaty maja charakter „hands-on lab” co oznacza, że ich uczestnicy będą mogli pracować na pełnej wersji systemu JD Edwards bez żadnych ograniczeń ( EnterpriseOne 9.1, Tools 9.1.5.1)

LOGISTYKA

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji, proszę o przesłanie listy osób zainteresowanych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Liczba miejsc jest ograniczona o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Miejsce: Warszawa hotel Puławska Residence, niedaleko zjazdu z autostrady A2/S2. Ul. Puławska 361. http://www.pulawskaresidence.com.pl/

Termin: 21.05.2015 w godzinach 10.00-15.30

Infrastruktura: osoby posiadające własne laptopy oraz tablety będą mogły podłączyć się do instalacji JDEx. JDExperts zapewnia 10 komputerów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o przekazanie informacji o konferencji osobom, które mogą być zainteresowane tematyką konferencji.

Zobacz więcej...

Happy Hours z JDE 2014 - Requisition Self-Service, BIP

W tym roku, wcześniej niż poprzednich latach, wspólnie z firmą ORACLE organizuje w Warszawie, konferencję pod tytułem „HappyHours z JDE”. Będzie to już 6 edycja z serii.  Konferencja na charakter prezentacji i  warsztatów w trakcie których omawiane są zagadnienia systemu JD Edwards EnterpriseOne. W tym roku głównym obszarem, na którym się skoncentrujemy to zakupy a dodatkowo finanse jako stały punkt naszych konferencji z racji ilości zapytań, jakie do nas spływają oraz nowinki funkcjonalno-technologiczne takie jak CAFE1, E1Pages, JDE w Chmurze:

W trakcie konferencji dostępni będą nasi konsultanci, z którymi można omówić wszelkie inne problemy dotyczące systemu JD Edwards.

ORAGANIZACJA

Warsztaty maja charakter „hands-on lab” co oznacza, że ich uczestnicy będą mogli pracować na pełnej wersji systemu JD Edwards bez żadnych ograniczeń ( EnterpriseOne 9.1, Tools 9.1.4.1)

Poniżej link na który można się już logować

http://jde.jdexperts.pl:8081/jde/E1Menu.maf

user: hh2014

login: hh2014

LOGISTYKA

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji, proszę o przesłanie listy osób zainteresowanych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Liczba miejsc jest ograniczona o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Miejsce: Warszawa biuro JDExperts lub hotel Puławska Residence – miejsce zostanie ustalone na tydzień przed konferencją

Termin: 24.04.2014 w godzinach 10.00-15.30

Infrastruktura: JDExperts zapewnia 15 komputerów, osoby posiadające własne laptopy będą mogły podłączyć się do instalacji JDEx.

Koszt – udział jest bezpłatny

 1. Zakupy (Procurement and Subcontract Management)– funkcjonalności nieznane lub niewykorzystywane przez użytkowników system w tym:
  • Requisition self-service
  • Inne zgłaszane kwestie dotyczące zakupów
 2. Produkty rozszerzające funkcjonalność systemu o tzw. Polish best business practicies.
  • Nowe narzędzia raportowe
   • Zestawienie obrotów i sald z różnymi poziomami agregacji
   • Zestawienie obrotów i sald w podziale na oryginalną walutę transakcji
  • Automatyczne rozliczanie kosztów w czasie.
  • Dokumenty środków trwałych
 3. Polska Lokalizacja systemu. Ponieważ jest to przedmiot największego zainteresowania użytkowników systemu w Polsce.Będzie to krótsza wersja zeszłorocznych HappyHours;
Zobacz więcej...

Happy Hours z JDE 2013 - Advanced Stock Valuation, OVR

12.06.2013 JDExperts organizuje w Warszawie wspólnie z firmą ORACLE, konferencję pod tytułem „HappyHours z JDE”. Konferencja na charakter warsztatów w trakcie których omawiane są zagadnienia systemu JD Edwards EnterpriseOne. W tym roku (będzie to już 4 edycja HappyHours z JDE), będą 4 tematy przewodnie:

W trakcie konferencji dostępni będą nasi konsultanci, z którymi można omówić wszelkie inne problemy dotyczące systemu JD Edwards. Nowością będzie obecność konsultanta z zakresu CNC, czyli osoby od administracji systemem JDE, zarządzania rolami i poprawnym funkcjonowaniem systemu oraz z zakresu Manufacturing

Warsztaty maja charakter „hands-on lab” co oznacza, że ich uczestnicy będą mogli pracować na pełnej wersji systemu JD Edwards bez żadnych ograniczeń ( EnterpriseOne 9.1, Tools 9.1.3.1)

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji, proszę o przesłanie listy osób zainteresowanych na adres . Liczba miejsc jest ograniczona o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Miejsce: Warszawa biuro JDExperts lub hotel Puławska Residence

Termin: 12.06.2013 w godzinach 10.00-16.00

Infrastruktura: JDExperts zapewnia 15 komputerów, osoby posiadające własne laptopy będą mogły podłączyć się do instalacji JDEx.

 • Advances Stock Valuation - czyli wycena magazynów;
 • OneView Reporting (OVR) – nowe narzędzie raportowe będące częścią JD Edwards, bazujące na Bi Publisher. Pulpity menadżerskie, drill down, etc;
 • Polska Lokalizacja systemu – dostępna lokalizacja spełnia wszelkie wymagania, ale jej parametryzacja nastręcza sporo problemów. Ponieważ jest to przedmiot największego zainteresowania użytkowników systemu w Polsce, będzie to krótsza wersja zeszłorocznych HappyHours;
 • Produkty rozszerzające funkcjonalność systemu o tzw. polish best business practicies:
 • FIFO Account Valuation
 • Automatic Payment Interface -Interfejsy Płatnicze,
 • Advanced Tax file edit – program do edycji zbioru podatkowego.
 • new sales invoice for Sales Order processing
Zobacz więcej...

Happy Hours z JDE 2012 - Polska lokalizacja systemu JD Edwards

DOKUMENTY PRAWNE

 • Firmy dokumentów prawnych
 • Typy dokumentów prawnych
 • Zależności między dokumentami prawnymi
 • Numery następne wg wariantu
 • Miejsca wydania wg typów faktur
 • Wzorce wydruku dokumentów

WYDRUKI FAKTUR

 • Faktura korekta sprzedaży z dystrybucji
 • Faktura i korekta sprzedaży z należności
 • Faktura wewnętrzna
 • Faktura sprzedaży środków trwałych
 • Dodatkowe opcje przetwarzania dla dokumentów
 • Dodatkowe opcje przetwarzania dla aktualizacji
 • Definicja obszarów podatkowych
 • Krajowe
 • Eksportowe
 • Unijne
 • Importowe
 • Importowe dla usług
 • Kategorie obszarów podatkowych

INSTRUKCJE AUTOMATYCZNEGO KSIĘGOWANIA

 • Dystrybucja i logistyka
 • Należności, zobowiązania i księga główna
 • Struktura planu kont bilansowych

PRZEGLĄDY I RAPORTY

 • Rejestry VAT
 • Aktualizacje dat obowiązku podatkowego
 • Dzienniki
 • Listy obrotów i sald
 • Tabele kursów wymiany walut

KASA ZAKŁADOWA

 • Transakcje
 • Dokumenty
 • Raporty
 • Realizacja Transakcji
 • Należności
 • Zobowiązania
 • Księga Główna
 • Sprzedaż
 • Przeglądy
 • Raporty

Pytania i odpowiedzi

Zobacz więcej...

Happy Hours z JDE 2011 - Polskie deklaracje z systemu JDE

 

Statement Module Introduction

Exemplary Statements Presentation
Review Values
Export Values to ExcelPresent
Values using Oracle BI Publisher

Create your Statement

Add New Statement DefinitionSelect Statement Data
Understand Statement Views and Tables
Understand Statement Variables
Run your Statement
Update your Statement
Add Calculation Formulas
Add Balance Functions
Recreate your Statement

JDFASTR review – next lab sneak preview

Zobacz więcej...