login: demopl

hasło: demopl

JDExperts oferuje realizację warsztatów i szkolenia z systemu ORACLE JD Edwards. Nasze doświadczenie zaowocowało współpracą z ORACLE UNIVERSITY poprzez realizację szkoleń dla nowych partnerów w Polsce, Węgrzech i Grecji.

RODZAJE SZKOLEŃ:

 • Warszataty - warsztaty koncentrują się na rozwiązywaniu zgłoszonych wcześniej przez klienta problemów, razem z użytkownikami systemu. W trakcie warsztatów konsultanci pokazują jak należy rozwiązać problem lubk należy korzystać z systemu aby uniknąć problemów. Z punktu widzenia efektywności, warsztaty są najkorzystniejszą dla klienta formą szkolenia.
 • Szkolenia Standardowe - szkolenia zalecane nowym użytkownikom systemu JD Edwards, składające się z 6 ścieżek:
 • Podstawy
 • Finanse
 • Dystrybucja
 • CNC/Administracja systemem
 • WebLogic
 • CAFE1
 • WATCHLISTS
 • E1Pages
 • Szkolenia na zamówienie – szkolenie dopasowane do potrzeb użytkowników systemu ORACLE JD Edwards. Zakres szkolenia jest każdorazowo ustalany z klientem.

ŚRODOWISKO SZKOLENIOWE

Instalacja demonstracyjna:

 • EnterpriseOne: 9.1, Tolls 9.1.4, OVM, Linux, Oracle DB 11g, WebLogic, WebCenters, BSSV
 • EnterpriseOne: 9.00, Tolls 8.98.4.2, OVM, Linux, Oracle DB 11g, WebLogic
 • BI Publisher 11g wraz z Oracle Business Intelligence
 • WorldSoftware: A7.3 Cum 11
 • Różne wersje JD Edwards począwszy od Xe do 9.1 przygotowywane na wirtualnych obrazach

MIEJSCA REALIZACJI SZKOLEŃ

 • Biuro JDEx w Warszawie
 • na miejscu u Klienta
  • na instalacji klienta (wymagana wcześniejsza weryfikacja środowiska i uprawnień)
  • na instalacji JDExperts – wymagane otwarcie portów UDP 500 i UDP 4500 do podłączenia VPN
  • na obrazach wirtualnych i komputerach dostarczonych przez JDExperts

TRENERZY

 • średnio 14 lat pracy z systemem ORACLE JD Edwards 
 • najbardziej doświadczeni konsultanci pracują z systemem JDE od 1994 roku